01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

logo

 

Seinen Projectontwikkeling

Bolswarderweg 15

8601 XV Sneek

Mob: 06-46722618

Mob: 06-45306450
Contact per mail

banner-pluswonen

 

Verkoop van:

verkoopbanner

Cabauw Lopik

logovve800px

Nieuwsbrief januari 2017

Klankbord groep bewoners is gestart

Op donderdag 12 januari 2017 is de klankbord groep bewoners voor het eerst bijeengekomen. De klankbord groep bestaat uit alle leden (12) die zich hebben aangemeld om deel te nemen aan de groep. Tijdens de startbijeenkomst is gekozen voor de communicatiewijze, zijn de verwachtingen en het commitment uitgesproken om het hele project te begeleiden. De klankbord groep heeft een adviserende en controlerende rol naar het bestuur van onze VVE.

klankbordgroepbewoners
Op de foto staat de klankbord groep bewoners. Van links naar rechts en van achteren naar voren: John Dekker, Marc Blom, Thomas Schonk (voorzitter), Remko Boterman, Remko van den Berg, Chris de Groot, Petra Mannak + partner, Yuriko Harting, Tamara Koelmans, Francis Veenendaal, Petra Koelewijn en Cees Kooiman.

U kunt de klankbord groep en het bestuur altijd benaderen voor vragen over het project.
Tweede bijeenkomst bouwteam

Op donderdag 19 januari 2017 is het bouwteam voor de tweede keer bij elkaar gekomen. Alle partijen hebben hun offertes uitgewerkt en bij elkaar gelegd. Hieruit bleek dat er nog veel dubbele werkzaamheden in staan. De aannemer, projectontwikkelaar en architect gaan dit de komende week met elkaar afstemmen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bouwteam overeenkomst. In deze overeenkomst ligt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden en welke kosten daaraan zijn verbonden. Deze overeenkomst wordt opgesteld door van AssumDelft advocaten. De overeenkomst zal ter goedkeuring aan de klankbord groep bewoners worden voorgelegd.

bouwteam
Op de foto staat het volledige bouwteam. Van links naar rechts: Jan Costa (Bloemendal), René Pie (ikwilwatt), Maartje van den Berg (AssumDelft advocaten), Johan de Wachter (architect), Bert Boeijink (Bloemendal), Pax Peter Wesselink (VVE bestuur), Sander van Velthoven (VVE Voorzitter), Ton van Erp (Financieel Adviseur), Henk Seinen (Seinen projectontwikkeling), Jan Nieuwveld (Seinen projectontwikkeling)
Stuurgroep parkeerregulatie

Op maandag 9 januari 2017 is de stuurgroep parkeerregulatie bijeengekomen bij de gemeente Leusden. De gemeente is voornemens om na het voltooien van het "Huis van Leusden" een vorm van parkeerregulatie te gaan toepassen rond de Hamershof. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een blauwe zone. Door de gemeente is het verkeers adviesbureau Arrivee ingehuurd om een advies uit te brengen aan de stuurgroep. In de stuurgroep is de gemeente, winkeliers, eigenaren van bedrijfspanden en woningen vertegenwoordigd. Ons bestuur neemt ook deel aan deze stuurgroep. Het is mogelijk dat de gemeente al eerder wil starten met parkeerregulatie in verband met de extra parkeerdruk van de bouw van het gemeentehuis en werkzaamheden van ons eigen project. Zodra wij meer weten hoort u dat van ons.

Deze nieuwsbrief wordt ook huis aan huis verspreid. Wist u dat onze VVE een eigen Facebook groep heeft? Kijk daarvoor hier. Alle nieuwsberichten en andere informatie is terug te vinden op www.bewonershamershof.nl.

Met vriendelijke groet,

Remco Rijnders,
Pax Peter Wesselink en
Sander van Velthoven.

soesterkwartierInterview met Marieke, die haar jaren '30-woning naar nul-op-de-meter liet renoveren. Resultaat? Meer comfort, gezonder binnenklimaat, minder geluidsoverlast, mooie uitstraling met meer jaren '30 details, lage onderhoudskosten en geen energierekening meer. Kijk hier het filmpje.

LeusdenPlaats krijgt mogelijk eerste NOM-wijk

Energieloket IkWilWatt organiseerde onlangs vijf informatieavonden rondom Het Nieuwe Wonen. Alle avonden een volle zaal op verschillende locaties, waarbij door IkWilWatt, in samenwerking met bewoners en gastsprekers Henk Seinen (specialist duurzaam bouwen en renoveren) en Ton van Erp (financieel specialist), aan de aanwezigen het principe van Het Nieuwe Wonen werd uitgelegd. Lees hier verder (PDF bestand)

oktober 2016Ooit waren de Eurowoningen hét voorbeeld van modern wonen. Met wat aanpassingen kan de Leusdense wijk die titel vasthouden.

Dat meent Ik Will Watt, het energieloket van Leusden. De voorbije maanden heeft het collectief plannen gemaakt om de Eurowoningen een tweede leven te geven. Op dinsdag 25 oktober worden deze in multifunctioneel centrum Atria gepresenteerd aan de bewoners. Lees hier het hele artikel.